Logo Soroptimist International Antwerpen


Internationale Vergaderingen


Verslag Internat. Vergaderingen

Pagina - Vergaderingen

Statutaire Vergaderingen in 2017 - 2018

De statutaire vergaderingen gaan door op de eerste donderdag van de maand om 19u30 in de Jachthoorn te Kontich.

Data Statutaire Vergaderingen en Acties voor 2017 - 2018

5 oktober 2017 - Statutaire vergadering
9 november 2017 - Drieluik Antwerpse clubs
25 november 2017 - QUIZ te Kapellen op 25 november 2017
7 december 2017 - Statutaire vergadering
18 januari 2018- Nieuwjaarsfeest
1 februari 2018 - Statutaire vergadering
1 maart 2018 - Open deur vergadering

Statutaire Vergadering op 5 october 2017

Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, programma-directeur

top


Drieluik Antwerpse Clubs
op 9 november 2017

Gastspreker: Johan Boulard
Radicaliseringsexpert bij Fedasil
'Islam en islamisme, een inleiding'

topop 25 november 2017

SI club Antwerpen organiseert dit jaar opnieuw een herfstquiz op 25 november 2017
in zaal ' Den Haasdam' in Kapellen.
Hoogboomsesteenweg 215, 2950 Kapellen
Ruime parking achteraan en aan de kerk er tegenover

De opbrengst van de quiz gaat volledig naar een sociaal project van SIB club Antwerpen:
Wij helpen mee aan: Showing off T(h)ree
Dit is een samenwerkingsproject tussen de Ziekenhuisschool van Antwerpen met het M HKA en enkele Antwerpse kunstenaars dat kunst, muziek en creatief bezig zijn naar de kinderen brengt.

Inschrijven:
Stel een groep van maximum 6 personen samen en bedenk een leuke naam voor je quizploeg.
De ploegverantwoordelijke schrijft jullie vr 13 november 2017 in via de email: mireille.vdb@skynet.be met de vermelding van de ploegnaam en de lijst van de deelnemers.
Bij ontvangst van 36 op rekeningnummer BE14 4024 5479 3183 van vzw Soroptimist International club Antwerpen met vermelding van de ploegnaam is de inschrijving definitief en kan de betaling niet worden teruggevorderd.

Een hapje en een drankje zijn te verkrijgen.

top


Statutaire Vergadering op 7 december 2017

Soroptimist 'Out of the box'

top

.

Statutaire Vergadering op 18 januari 2018

Nieuwjaarsfeest met

Karine Huts

over haar boek "Wat mijn kleinzoon weten moet"


top


Statutaire Vergadering op 1 februari 2018

Spreker: Carine Hanssens
SIB-Vertegenwoordigster bij de Vrouwenraad
onder voorbehoud

top

SI Club Antwerpen heeft het genoegen U uit te nodigen op haar
Open deur vergadering op 1 maart 2018

Gastspreker: Prof. Dr Nathalie Cools
Celtherapie voor MS patienten

topVZW Soroptimist International Club Antwerpen, Groeningelei 120, 2550 Kontich
ondernemingsnummer 0640.806.348
About Soroptimist | Site Map | Protection of intellectual rights / Responsibility / Privacy Policy |